Reklama
 
Blog | Lukáš Moudrý

Jsme doopravdy odsouzeni k záhubě?

Společnost ztratila význam slova odpovědnost a díky tomu jsme ovladatelné offce a každý náš krok je lehce předvídatelný.

Za poslední měsíc jsem měl několik rozhovorů s kamarády a známými. Ten první je podnikatel, který mi vždy vyšel vstříc, co se týče jeho nabízených služeb. Nedávno se mi postěžoval na nedostatek zaměstnanců. Řekl, že je to vše v háji, nikdo mu nechce opravovat auta v jeho dílně. Zaměstnanci jsou nedochvilní, kradou a nemají potřebnou odpovědnost za vykonanou práci. Na otázku, kolik jim platí mi odpověděl, že něco kolem dvaceti tisíc. Nadhodil jsem, že by mohl vyzkoušet svým zaměstnancům přidat, minimálně na třicet tisíc. Odůvodnil jsem to, že v dnešní době je zkrátka vše drahé a z toho co jim dává si jeho zaměstnanci moc do vzduchu nevyskočí. Možná, že kdyby si vyjasnili mezi sebou podmínky práce a přidal by na mzdě, by si ho pak zaměstnanci více vážili a měli by potřebu si udržet dobře placené pracovní místo. A vzhledem k výši jeho příjmů ho to neohrozí.

Můj kamarád, který si stěžuje na dnešní dobu, ve které jsou lidé dle jeho pohledu neupřímní a lakomí, prolezlí korupcí a nepotřebou pracovat a odvádět státu daně mi odpověděl tak, že jsem se málem pozvracel. Řekl mi, že jsem totální idiot. Přeci on za svůj život dokázal to, že si vybudoval úspěšnou dílnu, ve které provozuje svou úspěšnou živnost a nechápe, proč by měl dávat tolik peněž jeho zaměstnancům, kteří jsou hloupí a neúspěšní, protože nejsou schopni si vybudovat také takovou dílnu, jako on.  A pak už jen křičel a plácal do vzduchu sobecké hlouposti.

A takové způsoby projevu nás lidí jsou na denním pořádku. Protože jsme sobci a myslíme jen na sebe. Slovo odpovědnost, si spojujeme se získáním a zabezpečením profitu pouze pro sebe a v lepších případech pro své blízké. A není se čemu divit, protože význam slova odpovědnost byl ve společnosti elitou přetransformován, právě do takové podoby, jak ho v dnešní době vnímáme. A proto jsou naše kroky lehce předvídatelné a vesměs hloupé a stoprocentně sobecké.

Protože, když se dostaneme do situace, ve které, bychom se měli zachovat se zodpovědností ke státu, kolektivu, blízkým zkrátka lidem, tak ohneme svou páteř, protože se v nás aktivuje omezené chápání slova odpovědnost a nastalou situaci vyřešíme tak, abychom z toho vyšli s co nejmenší újmou a nejvyšším profitem a do ostatních nám nic není. Ale to tak nemůže fungovat do nekonečna. Protože takovýmto přístupem si rozkládáme systém žití. Systém v podobě bezpečnosti, vědy, vzdělání, energetických zdrojů, a ostatních důležitých věcí. No a ten systém je dnes vlastně už rozložený. Doslova balancuje na hraně a pouze my všichni lidé na planetě si v současné době volíme, jestli spadneme ze srázu a utopíme se ve vlastní sobeckosti a prohnilosti a nebo si uvědomíme náš úpadek a začneme jednat v plném významu slova odpovědnost.

Plný význam v sobě zahrnuje zejména odpovědnost k ostatním lidem. A tu v plné výši předvedli lidé, kteří připravili nebo nějakým jiným způsobem se podíleli na vzniku Fóra s názvem Jsme lidé, chceme žít. Toto fórum běželo dne sedmého května na různých online platformách a bylo překládáno do sto světových jazyků. Vystoupili zde odborníci ve svých oborech, kteří mluvili o problémech naší civilizace, ale i o možných řešení, které do krve vlévali pocit, že vše není ztraceno. Ale když si fórum poslechnete, tak zjistíte, že svět upadl do lži a nenávisti a že za tento stav si můžeme my všichni lidé, svou apatičností a sobeckostí.

Ale v nás je i jiná stránka, ta dobrá, duchovní, vřelá a laskavá. Ta, která jedná v pravém významu slova odpovědnost (za všechny lidi), ta, která vnáší do společnosti úspěch, kreativitu, svobodu, prospěch, harmonii a lásku, zdraví, prosperitu. Ta, která cítí, že na první místo v našem hodnotovém žebříčku musí být lidský život a zdraví, svoboda a bezpečnost člověka, transparentnost dostupných informací, tvořivá ideologie, rozvoj osobnosti a spravedlivá samospráva. Takovou společnost my lidé chceme a je lehké ji vybudovat. Jen musíme jednat….

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama