Reklama
 
Blog | Lukáš Moudrý

Média manipulují s názorem na globální, bezprecedentní projekt Tvořivá společnost

Abychom to pochopili, tak se musíme podívat na to, jak u člověka funguje mechanizmus rozhodování, či vytváření si názoru v různých situacích. Třeba když shlédne zpravodajství, přečte noviny, pobaví se s přáteli.

Přední čeští i zahraniční psychologové, psychiatři, pedagogové, vydávají publikace, v nichž se každý má možnost dočíst, že abychom pochopili, jak si člověk vytváří názor, musíme ho vnímat (podívat se na něj) jako na dvě persony, které v něm žijí:

První je slon a druhá je jezdec.

Slon je ta část našeho vědomí, která je zodpovědná za vznik našich emocí (jako je například strach, vztek). Také vytváří instinktivní chování (když na cestě potkáme vzteklého psa, který se na nás bude řítit instinktivně utečeme). Dokáže řešit velmi jednoduché situace, například spočítat kolik je 2+2, ale nedokáže se zamýšlet nad složitějšími věcmi. Důležité je dodat, že zvířata mají jenom tuto část vědomí a to si prosím zapamatujme, protože se k tomu za okamžik vrátíme.

Ale lidé se oproti zvířatům liší tím, že mohou plánovat různé věci. Mohou se zamýšlet a hledat řešení problémů. Mohou analyzovat a racionálně uvažovat. A to díky té druhé složce lidského vědomí, která se jmenuje rozum. V našem personifikovaném pojetí je to Jezdec.

A na co v dnešní době cílí média při svém zpravodajství? Na emoce! Tedy na Slona, který žije v našem vědomí. A začíná to samotným nadpisem. Stačí si jen přečíst sdělení: “Do České republiky dorazil smrtící virus!“ – začneme se bát. Nebo: “Kdo může za smrtící virus?“ a my si v duchu pomyslíme, kdo je ten lump, co nám všem zavařil – vztek.

Obdobná manipulace zacílená na Slona (s úmyslem vyvolání emocí strachu, nenávisti, odsouzení a nepřijetí) u čtenářů proběhla před několika dny na seznamu.cz. Zde vyšly články o Tvořivé společnosti. Už samotné nadpisy vykreslují všechny ty, kteří nějak podporují Tvořivou společnost jako pro Putinovské sektáře, dezoláty, apokalyptiky, kteří jsou nebezpeční pro náš svět.

Přirozeně to u mnoha lidí vyvolalo silné odsouzení projektu Tvořivá společnost. Musím se podělit, že i na mou osobu, jako sympatizanta s tímto projektem, se vylil pohár odsouzení ze strany mých blízkých.

Položme si však otázku, proč je s lidmi manipulováno? Proč někdo chce vykreslit Tvořivou společnost jako něco závadového, nebezpečného, nevhodného, nepřípustného, zavržení hodného? Komu je to výhodné, když lidé budou odsuzovat Tvořivou společnost?

Právě těm, kteří chtějí rozdělovat a panovat. Právě ti využívají takové metody manipulace. Protože lidé, kteří neustále prožívají emoce, oni nepřemýšlí, jednají instinktivně a naučeně. Dominuje v nich Slon, tedy jejich prvotní vědomí, ta zvířecí složka. Lidé se tak stávají zvířaty a né lidmi. Stávají se hloupou biomasou, které stačí ukázat kdo je špatný a ona si stoupne před obrazovku a dvě minuty naplno prožívá nenávist vůči té osobě na obrazovce. Bude ji nadávat, vyhrožovat, přát smrt. Ano je to scéna z Orwella pod jménem Dvě minuty nenávisti. Možná, že Orwell ani o komunizmu nepíše, možná že popisuje způsoby a mechanizmy manipulace vědomím lidí, které můžou být používány v každé době a je jedno jestli ji pojmenovávají komunistickou či demokratickou. Možná vykreslovat Orwella jako kritika komunizmu je globální omyl!!! Pokud jste se právě teď naštvali, je to díky tomu, že jste se nezamysleli nad podstatou toho, co je v románu 1984 Orwellem zachyceno, nýbrž jste si vybavili recenzi na Orwella, kterou pronesla Zacharovová směrem k ruským studentům, a to je projev Slona ve Vás.

Projekt Tvořivá společnost sjednocuje lidi, dává jim možnost žít jinak. Žít ve světě, kde jediným cílem bude zlepšovat komfort lidského života. Kde je hodnota lidského života nejvyšší hodnotou a tomu se přizpůsobuje veškerá legislativa na nařízení. Při takovém vnímání hodnot, neexistuje, že byste jedli závadové potraviny, či čekali na lékařské vyšetření měsíce. V žádném případě neexistuje, že byste museli sbírat víčka od lahví, nebo pořádat veřejné sbírky na děti, pro které je léčba dostupná až někde daleko v zahraničí. V Tvořivé společnosti neexistuje, že se nemůžete vzdělávat, nebo upadnete do dluhů. Naopak. V Tvořivé společnosti je plné sociální zabezpečení pro každého a člověk si volí, zda bude pracovat, či ne. Tvořivá společnost je opak současné utopické společnosti.

A protože Tvořivá společnost sjednocuje lidi, kteří nehledají viníky, ale hledají řešení, je pro pár lidí nepohodlná. Ale k čemu ti je, že najdeš viníka. Dobře našel jsi ho. A krize stejně zůstávají. To my nechceme, nechceme už žádné krize. Proto Tvořivá společnost hledá řešení. Přidej se.

Reklama