Reklama
 
Blog | Lukáš Moudrý

Mediální gramotnost se v dnešní době stává významnou vlastností, která v nadcházejících měsících bude klíčová pro přežití naší společnosti.

Názor na věci ve společnosti, jako je například bezpečnostní, politická, ekonomická situace na domácí scéně či ve světě si vytváříme skrze sdělovací prostředky. Pokud nejsme osobně do dění zainteresování, ale počítám, že většina z nás ne. Proto je náš pohled na svět, naše názory, úzce spojeny s tím, co nám média ukazují. Vzhledem k dnešní situaci, ve které se mi lidé nacházíme a která pro nás není růžová, se schopnost porozumění médií stává významnou a v budoucích pár měsících asi i klíčovou pro přežití lidstva.

Mediální gramotnost je, řekněme, dovednost, která dokáže rozpoznat média a informace, které nám jsou předkládány. První nejdůležitější zásadou mediální gramotnosti je fakt, že každý sdělovací prostředek je zřízen k nějakým záměrům a při své práci podléhá konkrétním zájmům. V dnešní spotřebitelské společnosti není těžké za použití logických pravidel důkazů vydedukovat, jakým že to zájmům podléhají. Takže to budou zájmy vlastníků, politiků a lobbistů. Zkrátka lidí, kteří mají peníze. Logicky se tedy naskytne otázka:“ Tito lidé to se mnou, s lidmi, s naší zemí, se světem, myslí dobře? Anebo použijí médium k formování názoru mas a pak z toho profitují oni?“

Žijeme ve spotřebitelské době, ve které jsme si my lidé na první místo postavili nejnižší lidské hodnoty, jako je boj o moc a peníze, korupci, pýchu, sobeckost a sebestřednost, takže nevěřím tomu, že by nám média předkládala pravdivé, otevřené, úplné zpravodajství. Stačí se i podívat na stovky korupčních kauz, podvodů a zákulisních hrátek. Co tedy dělat?

Je tedy zcela jasné, že taková forma vlastnictví a používání médii je výhodná pouze pro úzkou výseč společnosti, a nevýhodná je pro většinu lidí. Toto již dále není udržitelné. Média by měla vlastnit společnost. Informace by měly být transparentní a dostupné všem lidem. Každý člověk musí být hodnověrně informován o stavu a přerozdělování finančních prostředků společnosti. Každému člověku musí být dostupné informace o stavu rozhodnutí, které přijala společnost. Masmédia musí patřit výhradně společnosti a musí pracovat pravdivě, otevřeně a čestně.

Taková koncepce postupně bude vracet pořádek a důvěru do společnosti. V opačném případě upadneme do ještě větších lží, které se pro nás stanou fatálními.

Koncepci jsem čerpal z projektu Tvořivá společnost, který inspiroval miliony lidí po celé planetě a který poskytuje komplexní řešení na současný špatný stav společnosti.

Reklama