Reklama
 
Blog | Lukáš Moudrý

Nacionalizmus jako nástroj sloužící k rozdělení lidí, může být použit i opačně. Sami lidé rozhodují, jak se bude používat

Nemohl jsem si povšimnout, že v současné době, mnozí přední lídři společnosti v mediálním prostoru vyzívají k lásce ke svému národu, zemi a společenství zemí. Objevují se výroky, kam jako národ patříme a jakým směrem musíme směřovat. Přičemž to vše vypadá tak nenápadně, nově a zajímavě.

Ale mě z toho naskočí husí kůže. Protože když podobné výroky v mediálním prostoru zaznamenám, vzpomenu si na pasáž z knihy Génius průměrnosti od Dušana Hamšíka, ve které vnímám určité varování před nacionalizmem. A to ve smyslu, že lehce může přerůst do formy vypjatého nacionalizmu. Což je stav, kdy u lidí vzniká láska k sobě a ke své zemi a neláska ke všem ostatním.

A to je nanejvýš paradoxní, když vezmeme v úvahu, že žijeme v časech, ve kterých díky vědeckému a technickému pokroku se vzdálenosti mezi zeměmi natolik snížili, že v rámci zachování života, zdraví, bezpečnosti a rozvoje na naší milované planetě, se národy mezi sebou mohou bez předsudků poznávat a budovat vzájemnou spolupráci, která bude všechny spojovat a bude výhodná pro všechny a né jen pro vybrané elity. A tím můžeme nastartovat úplně jiné období naší historie. Ve kterém nebudou války, nepokoje, krize, hlad a bída, ale bude v ní jen štěstí, blahobyt, rovnost, pořádek a všudypřítomný vektor rozvoje, nasměrovaný pro člověka.

Takže přichází uvědomění. Nacionalizmus je nástroj, který můžeme využít k rozdělování, k vytváření válek a nepokojů k upevňování moci. Bohužel lze lehce vysledovat, že k takovým účelům se používá v dnešním světě.  Anebo ho můžeme využít ke spolupráci, svobodě a rovnosti, ke stabilitě a bezpečnosti, ochraně života a lidských práv, k otevřenosti a čestnosti, k popularizaci nejlepších lidských vlastností a na ochranu před vším co je nasměrované proti Člověku, ale aby nacionalizmus plnil tyto cíle, tak jediné prezentování nacionalistického sdělení by muselo být v této formě:“ Lidský život je nejvyšší hodnotou ve společnosti a není a nemůže být nic cennějšího než lidský život. Pokud je cenný jeden člověk, jsou cení všichni lidé. Jsme hrdí, že jsme lidé.“

Vnímáte v těch slovech dualitu mezi spotřebitelským využíváním nacionalizmu a Tvořivým využíváním nacionalizmu?

Pokud by Vás zajímal projekt, který je výhodný pro všechny lidi a dokáže během krátké doby vyřešit války, nepokoje, krize a do našich životů nalít bezpečí, blahobyt, pořádek do státní správy, seznamte se s projektem všech lidí na planetě: Tvořivá společnost.

 

Reklama