Reklama
 
Blog | Lukáš Moudrý

Nežijeme ve svobodném světě

Všichni si myslíme, že žijeme ve svobodné společnosti. Ale je to omyl. Vzpomněl jsem si na vysokoškolská studia, když jsme se na první přednášce setkali s naší profesorkou makroekonomie. Na první pohled bylo jasné, že hezkým slečnám nakloněná není. Kluci to měli v pohodě, takže se složením zkoušky jsem neměl problém. Pamatuji si na kamarádku, která při zkoušení odpověděla na všechny otázky bezchybně a mnohem lépe než já. Nic méně zkouškou neprošla, protože paní profesorka cítila, že tomu dotyčná dostatečně nerozumí.

Chci říct, že celý svůj život fungujeme v nějakém pomyslném hierarchickém žebříčku. Vždy se najde někdo, kdo nad námi může mít vliv. Ať je to zamindrákovaný vedoucí v zaměstnání, fyzicky silnější soused, který Vás bude dusit svými mejdany do rána a pokud na něj zavoláte polici, rozbije vám kušnu, nebo nějaký jiný člověk mající dlouhé prsty.

Ve spotřebitelské společnosti, kterou jsme si vybudovali, dominují peníze a moc. Rovnice je jednoduchá. Měj víc peněz, budeš mít i větší moc. Stoupej v žebříčku nejvýš a budeš mít všechno, i zdraví. Hlavně hrabej pro svůj profit.

Vybudovali jsme společnost, ve které jeden člověk může působit na druhého. A jakou ochranu mají lidé proti těm, kteří působí v negativním smyslu. Proti těm, kteří jsou staří, zamindrákovaní, ošklivý a nemají rádi vše co je mladé, veselé a chytré? Skutečně máme všichni rovnocenné příležitosti ve svých zaměstnáních? Co když náš vedoucí nemá patřičné vzdělání, ani dovednosti a na vedoucí funkci je jen protože skákal šipky do zadku řediteli, který je stejný hlupák jako on a v plné výši potvrzuje pravidlo: Vrána k vráně sedá. Budete mít šanci uspět, když projevíte snahu o doplnění vzdělání, nebo na poradě budete mluvit smysluplněji a budete dosahovat mnohem lepších výsledků a snad vše bude poukazovat, že vaše předpoklady oproti dosavadnímu vedoucímu jsou mnohem lepší… Myslíte si, že dostanete jeho pozici? Nebo budete čelit různým pokusům o zdiskreditování své osoby, právě ze strany toho idiota? A pokud tohle vše posuneme o level výš, jak jsme ochráněni před lží, ze strany průmyslových výrobců? Jsou jejich výrobky zdravotně nezávadné? A co politici, lobbisti a spousty dalších, myslí to s námi čestně?

Můžete sice namítat, že obrana vždy existuje a domáhání se „svých práv“ nás zoceluje, činí nás rozumnějšími a zkušenějšími. A proč vlastně ztrácet na takový boj síly? Nebylo by lepší vytvářet společnost, ve které projev nízkých vlastností jednoho člověka, nebude mít vliv na druhého? Takového stavu by šlo lehce dosáhnout. Co třeba vytvářet systém s přihlédnutím k výroku, že každý člověk má právo již od narození být Člověkem. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní. Každý má právo volby. Na Zemi nemůže být nikdo a nic důležitější než Člověk, než jeho svoboda a práva. Realizace práv a svobod Člověka nesmí narušovat práva a svobody ostatních lidí.

To přeci dává smysl. Mimochodem, víte proč jsem napsal slovo člověk s malým a velkým písmenem č?

Vždy když se bavím na téma svobodné společnosti, pokaždé protistrana uzavře diskuzi výrokem, že nelze vytvořit spravedlivou společnost. Pokračuje pak tím, že v lidech je jejich zvířecí přirozenost v tom smyslu, že v lidech je od narození zakotvena potřeba dominovat nad druhým, soutěžit, prospěchařit, krást, chovat se sobecky, sebestředně, apod. A ano tito lidé mají pravdu. Ale jeto pohled člověka s malým č. To ale nebrání ničemu. Stačí si to jen uvědomit a vytvářet systém s cílem zabezpečit a garantovat, že projev nízkých vlastností nebude mít žádný vliv na druhého člověka. Jak je to jednoduché….. Tvořivá společnost je společností pro všechny, protože ona takový formát společnosti umí vytvořit.

A Člověk s velkým Č, ten se rozhodl v sobě odhalit všechny projevy své nízkosti a když je spatří, nechce, aby se v něm dál projevovaly, protože si uvědomuje jejich škodlivost pro něj a ostatní lidi. Takový člověk prošel evolučním vývojem a stal se z něj Člověk.

Takže Tvořivá společnost je pro všechny lidi. A zajišťuje skutečnou svobodu všem lidem. No není to krásné?

Reklama