Reklama
 
Blog | Lukáš Moudrý

Pomůcka pro pachatele přestupku

Nedávno jsem zaskakoval na přestupkovém oddělení a musím říci, že šlo o zajímavou zkušenost. Tak jen tak pro srandu a poveselení jsem napsal krátký návod pro všechny, kteří jdou na setkání s „orgánem“ díky svému „přestupkovému provinění“

 

Vážení klienti přestupkového oddělení:

Při projednávání Vašeho jednání mající znaky přestupku s policistou nebo strážníkem, prosím mějte na paměti tyto fakta.

K zavinění přestupku postačí neúmyslného jednání. To znamená, že pokud jste si dopravního značení nevšimli, i přesto nesete za své jednání plnou odpovědnost.

Nejčastější argumenty na přestupkovém oddělení jsou:

Projevy neznalosti:

Dopravní značky jsem si nevšiml, takže nejsem za přestupek odpovědný – omyl, viz předešlý odstavec.

Jsem žena, snad budete vstřícný – ne nebudeme, na všechny stejný metr.

Jsem žena a mám hluboký výstřih a nápadně dekoltem „šermuji“ před zraky policejního orgánu a když dostanu pokutu, urazím se – opět, zákon platí pro všechny a všichni jsme odpovědni za své jednání. Uvědomte si, že za pomoci svého výstřihu chcete manipulovat s ostatními lidmi, požadujete výhodu pro sebe a když ji nedostanete, urazíte se jak malá holčička, které spadl hrad z písku na pískovišti. Proto si važte a podporujte každého, kdo s Vámi tuto Vaší hru nechce hrát. Skrze něj, Vy a tento svět se stává být lepším.

Projevy přenášení odpovědnosti na ostatní. Absolutní absence významu slova odpovědnost v mysli přestupce:

Ano, jsem si vědom/a, že jsem vozidlo na místě zaparkovala, ale ostatní to taky tak dělají – to že to dělají ostatní Vás nijak zvlášť nevyvinuje z odpovědnosti za přestupek.

Ano, vozidlo jsem na místo zaparkoval/a, ale měla jsem předvolánku jenom já a ti ostatní určitě nebyli potrestaní – teď budeme řešit Vás a pokud máte dotazy směřující k činnosti hlídek na místě, postupujte legitimní cestou.

Dobrý den, a můžete mi vysvětlit, kde mám jako parkovat? Tam se nikde nedá parkovat – pokud se tam nedá nikde parkovat, pak se spojte i s ostatními lidmi v okolí, kteří to cítí stejně. Ve skupině je větší síla. Legitimní cestou se obraťte na své zvolené zástupce ve vedení města/obce a požadujte řešení situace. Pokud se situace nezmění, volte takové zástupce, kteří v politice budou skutečně hájit Vaše zájmy. Tomu se říká aktivně se podílet na řešení situace a je to spojené s pocitem odpovědnosti za místo ve kterém žiji, pohybuji se, atd. Doba ve které žijeme je zoufalá, zejména proto, že lidé se aktivně nezapojují, neusilují a neobhajují principy demokracie. A když na to každý kašle, tak se nedivte, že ve společnosti narůstají sobecké a sebestřední vzorce chování…

Sklony k udavačství:

Dobrý den, zrovna jsem tam parkoval/a sám/a, to kdyby jste tam přijeli večer, tam jich parkuje.

Dobrý den, ano přijímám odpovědnost a parkoval jsem v rozporu s dopravním značením, ale soused tam parkuje vždycky o víkendu. To jen tak aby řeč nestála, víte.

Dobrý den, dostal soused pokutu? Já nechci žalovat, ale on tam stojí vždycky odpoledne a mě jste vychytali ráno. Proč jste tam nebyli odpoledne? Já nechci žalovat, ale měli byste tam jet odpoledne – STOP, pokud nechcete udávat/žalovat nedělejte to! Doopravdy své úmysly někoho „nažalovat“ neschováte za slova: Nechci nikoho udávat, žalovat, na nikoho upozorňovat, ale…….. . Jednoduše si přiznejte, že žalujete ….., a představa, kterou máte o sobě vytvořenou, není pravdivá. Lžete sobě, svému okolí. Buďte k sobě upřímní.

A pokud se Vám situace nelíbí, tak podpořte projekt Tvořivá společnost a celý svět se změní a bude nasměrován na uspokojení Vašich potřeb. A nebudete muset být naštvaný, že dostáváte pokutu. Nebudete muset řešit parkovaní, peníze, nepříjemné policajty, a podobné výdobytky spotřebitelské doby.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama