Reklama
 
Blog | Lukáš Moudrý

Proč máme drahé energie? Řešení je jednoduché!!!

Je to protože jsme vytvořili systém (myslím tím spotřebitelskou společnost), která nás motivuje k tomu, abychom se k sobě chovali jako zvířata. Zvířata, která se rvou o kost a soutěží, kdo si ukousne větší díl. My se k sobě nechováme jako lidé, my nežijeme v systému, který by byl nakloněný člověku a k jeho rozvoji.
Provedu tedy krátké srovnání hospodářských modelů, které jsme v nedávné historii zažili a objasním, proč nejsou vhodné pro člověka, myslím tím pro jeho bezpečnost, komfort a rozvoj. Současně je srovnám s modelem hospodářství v Tvořivé společnosti a vysvětlím proč tento model umožňuje celou společnost ve velmi krátké době vyvést na nový evoluční stupeň ve kterém bude samozřejmostí bezpečnost, levné energie, minimální nebo žádné fixní zdanění a absence jakýchkoliv krizí a inflací.
Věřím, že mnoho čtenářů zažilo kapitalistické, ale i socialistické hospodářství. Ani jeden z těchto formátů není výhodný pro člověka. Měli bychom opustit myšlenky na ně a nechat se inspirovat ideou Tvořivé společnosti a tu vytvořit, protože ona má jedinečný hospodářský formát, který lehce vyřeší energetickou krizi.
V současné době jsou naše hospodářské vztahy postaveny na kapitalistických základech. Kapitalizmus vznikl evolučně, tím že došlo k ohraničení základních lidských instinktů. Uvedu příklad takového ohraničení instinktivního chování. První lidé v pravěkých dobách, kteří žili v malých skupinách prošli zkušeností, že pokud jeden člen měl jídlo a druhý mu ho vzal, protože měl hlad, došlo k vzájemnému napadení. Toto je logický závěr, protože jídlo v té době bylo cenné a sloužilo k přežití. Vzájemné napadání ale není výhodné pro nikoho. Takže pokud chtěli přežít, museli spolupracovat. Tak se začaly vyvíjet vztahy založené na obchodu. Směna jídla za jiný předmět, například zbraň. Tak vznikla hodnota zboží, obchodní vztahy založené na dohodě (takže smlouva), apod. Takové vztahy ve skupině umožňovaly jedincům přežít a navíc skupina bohatla.
V dnešní době je kapitalistický systém značně oblíben, zejména pak kvůli jeho pojetí svobody člověka. Svoboda je spojena s vlastnictvím majetku. V kapitalistickém pojetí jsi nesvobodný, pokud nemůžeš vlastnit majetek. A pak také s volným využíváním výrobních prostředků. To znamená, máš chuť vyrábět jedinečná auta? Ano můžeš, nic ti nebrání. To jsou takové dvě hlavní dominanty kapitalizmu.
Nic méně na prvním místě v kapitalizmu není člověk, myslím tím lidský život, zdraví, bezpečnost, atd. To už nyní všichni vnímáme. Na prvním místě v kapitalizmu jsou peníze. To znamená, máš peníze? Ok máš lepší bezpečnost, protože si koupíš domeček v bezpečné lokalitě. Chceš mít kvalitnější lékařskou péči? Není problém, máme tu špičkově zařízené kliniky, ve kterých nemáš dlouhé čekací lhůty, atd. Zkrátka máš peníze, máš vše. Proto ty peníze všichni chceme a nadáváme, když je nemáme, protože cítíme, že je v ohrožení náš způsob života (nikdo nechce jít pod most), nebo je v ohrožení naše zdraví, apod.
Oproti tomu socializmus, on vznikl na základě rozumu, je tedy umělý a je nasměrovaný pro člověka. Vzhledem k tomu, že jeho základ tvoří rozum, dalo by se předpokládat, že člověka z instinktivního chování (z toho zvířecího chování) evolučně posouvá kupředu (směřuje ho k lidskému chování) protože člověk se může chovat jako zvíře, nebo jako člověk. A jak je to možné, že jednou se můžeme chovat jako zvířata a jednou jako lidé? Ono je to úzce spjato s tím jak se člověk rozhoduje. Protože způsoby jak člověk získává, organizuje a využívá informace a znalosti ke svým projevům se dělí na dva procesy. Na instinktivní – automatické procesy (které má člověk a zvířata) a pak procesy řízené, to znamená rozumové, kde je zapojena logika, plánování, atd. Takže u socializmu jakoby opouštíme ty zvířecí vztahy a stáváme se lidmi, začínáme si vážit humánních hodnot, atd. A je to logické, protože když lidé ve svých vztazích upřednostňují peníze, nebo moc, před životem, tak jednají instinktivně, nemyslí, jsou zvířata. Takže socializmus je tedy dle pravidel logiky lepší formát pro člověka než kapitalizmus.
Ale socializmus selhal a ukázalo se, že mnohým lidem nevyhovoval. A já se jim nedivím, protože také chci vlastnit majetek a chci výrobní prostředky využívat dle svých nápadů, chci studovat to co chci a na co mám vlohy bez ohledu na svůj původ, atd. Což socializmus neumožňoval, ale je nutné říci, že zkrachoval, protože v něm byl prvek moci. Takže další hierarchická struktura, stejně tak jako v kapitalizmu (kde na prvním místě byli peníze, tak v socializmu bylo na prvním místě moc.
Takže oba dva formáty mají dobré ale i špatné prvky, oba dva jsou nevýhodné pro většinu lidí a výhodné pro lidi, kteří jsou na vrcholu hierarchie. Oba dva významně brzdí rozvoj společnosti a vhání lidi do stálých konfliktů, buď mezi sebou, nebo konfliktů s vnitřní morálkou. Ani v jednom není rovnost.
Ale Tvořivý formát tyto negativa nemá. Totiž dle mého pohledu Tvořivá společnost sjednocuje a je to pravda. Ona nesjednocuje jen lidi, ale vše, i hospodářské formáty atd..
Dalo by se říci, že Tvořivá ekonomika je postavena na rozumu, ale ohraničena humanitními myšlenkami v podobě Osmi osnov. Takové ohraničení například garantuje že v systému není prvek moci (jak tomu byl v socializmu) a zabezpečuje, že systém je skutečně nastaven pro člověka a nemůže být zneužit proti člověku. Také ohraničení zároveň člověka evolučně posouvá ze statusu člověk – zvíře (mimochodem takový status je typický pro kapitalizmus) do statusu člověk – člověk. V tvořivé společnosti nalezneme jak soukromé vlastnictví a volné využívání výrobních prostředků – dominanty kapitalizmu, tak i rovnost a plné sociální zabezpečení, dominanta socializmu. Tvořivý hospodářský systém nemá konec, pouze zajišťuje neustále se zlepšující podmínky pro člověka. Takže samozřejmě by si lehce poradil i s energiemi.
Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama