Reklama
 
Blog | Lukáš Moudrý

Proč Orwell, když ve svém románu 1984 zmiňoval proléty, psal o nás, o 99 procentech lidí žijících v současnosti?

Vím je to odvážné tvrzení, ale prosím, než mě odsoudíte, přečtěte si můj text do konce a zkuste se nad tím vším, co jsem napsal zamyslet. Slibuji, že při odůvodnění svého tvrzení nebudu používat výplody mé fantazie, ale vědecké poznatky předních odborníků na psychologii, ekonomii, marketing a komunikaci.

Nejprve se podíváme na to, jak si člověk vytváří názor a zdali je svobodný ve svém rozhodování.

Procesy jakými získáváme, uchováváme, vyhodnocujeme a používáme informace a znalosti je záhodno rozdělit na dva způsoby. Na automatické (pojmenujeme je například Slon) a řízené (ty pojmenujeme Jezdec). Toto personální rozdělení například používá nositel Nobelovy ceny Daniel Kahneman v knize Myšlení rychlé a pomalé.

Ten Slon je zodpovědný za vznik emocí, také za intuici a představuje vrozené vzorce reakcí a chování. Je to evolučně starý mozek, takzvaný limbický systém, zodpovědný za instinktivní a emoční reakce.

Jezdec je jiná úroveň. Pokud je aktivní, klade si otázky typu „proč“ „šlo by to i jinak“ „jak to vše dopadne“ Je to zkrátka rozum, to čím se odlišujeme od zvířat.

Pro lepší pochopení uvedu příklad. Jdu si po louce a najednou zpoza kamene na mě bafne had. Uskočím a uteču. Proč jsem se tak zachoval? V ten okamžik byl ve mně aktivní Slon. To on z obavy o zdraví, převzal iniciativu a zachoval se tak jak je naprogramovaný. Pokud bych hada zahlédl o chvilku dřív, byl by to Jezdec, který by začal uvažovat a hledat řešení, jak hada nepotkat.

Takové myšlenkové uspořádání je z ekonomizačního důvodu. Dochází při něm totiž k minimalizaci vydaného úsilí a optimalizaci výkonu. Ověřit si to můžete na příkladu. Pozorujte sebe a své kolegy v rámci pracovního nasazení. Pravděpodobně drtivá většina z vás bude chtít splnit pracovní úkol možná s co nejnižším vynaložením sil. Toto pravidlo naleznete v různých sférách lidského života a je i v základu Paretova pravidla.

Závěrem můžeme konstatovat, že k racionálnímu přemýšlení se člověk musí mnohdy přinutit, musí chtít se zamýšlet a pokud to nedělá, jede spíše na automatiku, tedy na Slona. A v důsledku takového nastavení se sám připravuje a možnost využít příležitosti a šance, nebo se vyhnout problémům či různým potížím. Jednoduše si zkreslujeme realitu a nevidíme problémy a řešení. Automatika je instinktivní a pudové jednání bez rozumu, značně náchylná k manipulaci.

Už slyším ty nadávky na mou osobu. Já jsem svobodný člověk a se svobodným uvažováním. Co to tu píšeš za hlouposti, na „automatiku“ jedu zřídka kdy, vždy nad věcmi uvažuji. Dobře příteli, prosím poslouchej dál. Výše uvedené personální rozdělení obohatíme ještě o vlastnosti typu učenlivost a sklony k poslušnosti (konformitě). Tyto vlastnosti vědomí, krásně ve svých dílech vystihuje Herbert A. Simon – Nobelova cena za ekonomii.

Už se Vám stalo, že jste zatoužila po kabelce, kterou měla přes rameno známá herečka? A všimla jste si, že se ta touha zvýšila, když se stejnou, nebo podobnou kabelkou se blýskla Vaše kamarádka na včírku. Možná že ta touha přešla do silného přání si přesně takovou kabelku pořídit, zejména pak, když ji nosili všichni ve vašem okolí a sborově se shodli na její výjimečnosti.

Uvedu ještě jeden příklad, kdy jsem já osobně podlehl skupinové konformitě. V roce 2002 jsem pomáhal při protipovodňových opatření. Stavěl jsem hráze z pytlů písku a celou noc jsem hlídal stoupající hladinu. Tehdy jsem přemýšlel jen nad jedním. Jak maximálně můžu být užitečný pro ostatní. Pracoval jsem přes 48 hodin bez spánku s minimem jídla a pití. Nenapadlo mě si stěžovat. Když se nad tím zpětně zamýšlím, podlehl jsem tlaku skupiny ve které panoval většinový názor pomáhat druhým až do té doby, kdy nepadnete vyčerpáním.

Učenlivost a sklony ke konformitě jsou neodmyslitelnou součástí našeho vědomí a pro nás můžou mít negativní nebo pozitivní dopady, které se promítnou do našich životů i do celé společnosti. Ta pak může směřovat k úpadku nebo k rozvoji.

Orwell popisoval proléty jako nejnižší vrstvu lidské populace. Ta žije v nevědomosti a zmanipulovanosti. Elita pro ně produkuje porno ve všech podobách, jsou zásobeni lacinými melodickými písničkami o lásce a neustále jsou pod sprchou správ o hrozícím nebezpečí, plynoucím z válečného konfliktu. Také občas jejich bydliště zasáhne raketa a pár z nich zabije. Současně dochází k nepřetržité úpravě rodného jazyka ve smyslu ubírání slov vedoucích k filozofickým otázkám, či snižování významu slov a v neposlední řadě tajná policie zavírá ty, kteří projeví známky vlastního názoru. Závěrem můžeme konstatovat, že proléti díky tomu, že tvoří většinu společnosti, disponují ohromnou silou vše změnit, ale nepodniknou proto nic. Mohli by se vyvléci z pout otroctví a vytvořit svět bez totality, ale nikdy se tak nezachovají, protože žijí v prostředí, které v nich neustále stimuluje Slona. Informace a způsoby jejich předávání cílí pouze na vyvolání emocí a základních vzorců chování. Díky tomu dochází k potlačení a ke ztrátě dovednosti využívat Jezdce. Tato manipulace je zaštítěna snižujícím se významem slov v jazyku a tím pádem snižující se schopností uvažovat nad věcmi.

Orwell musel být génius, který prohlédl způsoby manipulace s lidmi. Prohlédl, že takto nastavená společnost povede k neustálému rozdělování, v jehož základu bude moc a peníze. Současně si musel uvědomovat, že pokud bude o tomto otevřeně psát, v nejlepším případě skončí jakou „aucajdr“ společnosti. Ten, který bude díky nedostatečné gramotnosti otroků vyloučen a možná i pronásledován. Proto musel zvolit sofistikované předání varování před spotřebitelským způsobem žití a vše zaobalil do komunistického prostředí. Pravdou je však to, že manipulace s lidmi je možná v jakémkoliv prostředí a je jedno, zdali se jedná o komunismus, či demokracii. Lidé používající Slona, jsou vždy lehce manipulovatelní.

Jezdec, Slon, skony k učení, konformita a mnoho dalšího jsou neodmyslitelnou součástí našeho vědomí. Do současné doby jsou zneužívány proti nám. Když zhodnotíme naší společnost a položíme si otázku, zdali se cítíme bezpečněji než před deseti lety, odpovím si, že spíše naopak. A co třeba děti, můžu je bez obav pustit přes park na kroužky, nebo se budu bát, že jim ublíží nějaký chuligán. Zdravotní péče je pro mě dostupnější, kvalitnější, nebo naopak? A co vzdělanost v populaci, roste či klesá? Politika se rozvijí morálním směrem, či naopak. Kdo trpí? Obyčejní lidé.

Mám pocit, že z nás jsou vychováváni lidi, kteří se snadno naučí to, co si společnost přeje, abychom se naučili. Samozřejmě včetně toho čemu máme věřit. A neumíme dostatečně prozkoumat, zdali to čemu jsme se naučili, nám skutečně přispívá. Mnohdy nejsme schopni to prozkoumat, z absence informací, nebo to neumíme.  Popřípadě jsme naučeni, že takové zkoumání je nevhodné a společností odsuzující.

Nemáte ten pocit, že to tak je? Vzpomeňte, ještě před necelým rokem došlo k rozdělení společnosti na zodpovědné a nezodpovědné lidi. Lidé díky tomu dokázali zpřetrhat kamarádské, rodinné, obchodní vazby. Lékaři nechtěli ošetřit nezodpovědné lidi. Ti, kteří měli jiný názor byli společností vytlačováni, očerňováni. V důsledku takové polarizace všichni lidé pouze tratili. A za vznikem tak silné polarizace stál Jezdec, nebo Slon? Jsem názoru že tehdy mnoho lidí uhánělo džunglí na zádech mohutného Slona a bourali vše na co přišli.

Nejsem nadšený dnešní dobou a hlavně proč se to tak děje? Na vině je spotřebitelský formát společnosti. Vím, můžu slepě obvinit politiky a přední lídry naší společnosti, že to s námi nemyslí dobře a že si chtějí jen napakovat kapsy. Ale takové posouzení je typické pro slona, který jedná instinktivně a pudově. Tak nás naučili přenášet zodpovědnost na ostatní a být v nečinnosti. Ale to nejsem já. Chci žít ve společnosti, kde život člověka je nejvyšší hodnotou a každý chrání život druhého jakoby byl jeho vlastní. Ve které je skutečně každý člověk svobodný a rovný a má právo volby. Ve které je každý v bezpečí a má garantovaný bezplatné zajištění základních životních potřeb, včetně jídla, bydlení, lékařské péče, vzdělání a plného sociálního zabezpečení. Ve které je zaručena ekonomická stabilita, absence inflací, jediná měnová jednotka, minimální fixní nebo žádné zdanění. Ve které je skutečná transparentnost a jsem informován o pohybu a přerozdělování finančních prostředků společnosti. Každému jsou dostupné informace, v jakém stavu jsou plnění rozhodnutí společnosti. Masmédia patří společnosti, ideologie je tvořivá a dochází k popularizaci nejlepších lidských vlastností. Je mi umožněn všestranný rozvoj a seberealizace. Ve které jsou přírodní zdroje spravedlivě rozdělované a patří člověku a ve které neexistuje pojem moc.

A co ty? Stále pojedeš na zádech svého Slona a budeš podléhat dominujícímu společenskému názoru, který ani neumíš, či nemůžeš vyhodnotit, zda je přínosný či ne pro tebe, tvé děti, společnost, svět? Nebo přestaneš být ovce a začneš měnit, zlepšovat, žít. Začni tím, že se seznámíš s ideou Tvořivé společnosti, protože toto je jediný formát nastavený pro člověka.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama