Reklama
 
Blog | Lukáš Moudrý

Proč podporuji Tvořivou společnost?

Protože už zavedením první osnovy Tvořivé společnost do ústav států, se celkově mění jejich systém. Stává se být nakloněný člověku. V takovém formátu společnosti se život člověka stává nejvyšší hodnotou. To znamená, že život každého člověka musí být chráněn a hlavní cíl společnosti je zabezpečit a garantovat, že život člověka je nejvyšší hodnotou.

Umíte si představit ty perspektivy? Ten nekonečný rozvoj? Maximální bezpečnost a vše ostatní tvořeno v souladu s touto první osnovou. Existovala by jasná červená hranice, která by jasně říkala, že pokud ji překročíš, překročil jsi hranice lidskosti a teď se chováš jako zvíře a to společnost nebude podporovat.

Z lidí by se stávali zodpovědné osobnosti s potřebou přispívat do společnosti jen tím nejlepším co v nich je.

Dnes tomu tak není, na prvním místě jsou peníze a moc. Proto se setkáváme s potravinami, které ničí zdraví, nebo s obchodem s chudobou, i klesající bezpečností situací, s úpadkem morálky a slušného chování, a se spousty dalšími negativními jevy, které nám nepůsobí radost.

V důsledku toho si neustále na něco stěžujeme. Šel jsem k doktorovi, mám bolesti, jasně cítím nějaký problém a jeho to ani nezajímá. Někdo mi ve škole zmlátil dítě a škola s tím nic nedělá. Na úřadech se mračí a zbavují zodpovědnosti.

Setkávám se s tím také. Z druhé strany doktoři, učitelé a úředníci se pohybují v systému, který vůbec není nakloněný k tomu, aby spokojeně pracovali. Vůbec jim to neulehčují, naopak jim nakládají hordy nesmyslné administrativy, která je akorát zatěžuje a odvádí je od jejich práce. Tak jak se ještě mají smát?

Přitom my všichni lidé lehce můžeme současný stav změnit. Sjednotit se na úrovni myšlenky. Že chceme svět pro člověka. Podpořit tuhle myšlenku a mluvit s přáteli, psát, sdílet své názory, hlavně ať se Tvořivá společnost rozšíří, jak je to jen možné, aby lidé jasně mohli vyslovit jediný volitelný požadavek.

Chceme svět, ve kterém budeme šťastní. Pak se vše poskládá. Platforma ke sjednocení již existuje.

 

Reklama