Reklama
 
Blog | Lukáš Moudrý

Proč máme drahé energie? Řečení je jednoduché – pokračování

Energie jsou drahé, ano takový názor u nás vzniká i díky tomu, že naše mzdy a platy jsou víceméně konstantní, ale ceny energií ne, ty naopak dynamicky rostou. A já bych se na tuto problematiku rád podíval i z jiného pohledu. Jak bychom vnímali ceny energií, kdybychom měli příjmy čtyřikrát, nebo pětkrát vyšší oproti současné hladině. Ještě by nám ceny energií připadaly přemrštěné? Myslím si, že ne. Takže se nám naskýtá jednoduché řešení, zpětinásobme si příjmy!!! A tady narazíme, protože to není reálné.

A proč to není reálné? Protože výše našich příjmů úměrně závisí na bohatství země, ve které žijeme.

Není žádným tajemstvím to (a naštěstí se o tom už mnoho mluví) že 90 procent veškerého bohatství, které lidé na Zemi vyprodukovali, patří sedmi až pěti procentům lidí (tedy značně úzkému profilu). Logicky vyvodíme, že o zbylých deset procent veškerého kapitálu usiluje 93 až 95 procent naší populace. To je obrovská neúměrná, která je schopná narušit pravidla celého trhu.

Obecně značná příjmová nerovnost může způsobit, že trh nebude fungovat. Protože trh, aby fungoval, musí obsahovat dostatek těch, kteří nakupují. Jak ale mají nakupovat, když chudnou? Právě značná různorodost v příjmech způsobuje chudobu. Jenom u nás v České republice se predikuje, že díky růstu cen energií „zchudne“ 30 procent rodin, to není dobré pro trh.

Lehce se to dá vyřešit. Nejlepší by bylo do systému nalít peníze, ale musí se to udělat jiným způsobem, než který se používá v současnosti. Řešení je omezení kapitalizace.

Omezení kapitalizace je hospodářské opatření, které zvyšuje bezpečnost, zabraňuje vzniku inflace, ničí chudobu, zajišťuje plné sociální a zdravotní zajištění a je trvale udržitelné a výhodné pro všechny. Navíc lidem přináší psychickou úlevu, zejména pak od problémů spojených s amorálním jednáním a to tak, že uleví lidem od instinktivního, emočního jednání, které je nedílnou součástí naší hektické doby a je zejména spojeno s nedostatkem peněz u lidí. Společnost tak bude moci začít měnit hodnoty v hierarchickém žebříčku. V současnosti jsou přirozeně na první příčce peníze, protože je potřebujeme. Pokud peněz bude dostatek, mohli by je vystřídat jiné hodnoty. Například zaměřené pro člověka a jeho rozvoj, jako je hodnota lidského života, bezpečnost, svoboda, transparentnost a dostupnost informací.

Jak funguje omezení kapitalizace. Jste podnikatel, vlastníte dům, chatu, auta a podnikáte, vlastníte pekárnu. Váš majetek včetně zisků nepřesáhne 10 milionů dolarů. Právě těch 10 milionů je strop – zde by byla omezena kapitalizace lidí ve společnosti. Zanedlouho se rozrostete, otevřete pár poboček a kupříkladu se dostanete i na zahraniční trh. Pak Vaše hodnota majetku včetně zisku v daném roce dosáhne 15 milionů dolarů. Uděláte potřebné investice do majetku, tak abyste ho mohli udržovat v co nejlepší a nejmodernější kondici, kvůli konkurenci, a i osobnímu pohodli. I tak Vám zbyde 11 milionů dolarů. To znamená, že jeden milion odevzdáváte do společnosti.

V čem je to výhodné pro společnost. Zajistí to dostatek peněz na zkvalitnění životů všech lidí. Dostatek peněz zajistí pokles energií, navýšení platů, ekonomika bude bez krizí s absencí inflace. Myslím, že už toto je skvělý start. Dál už nám nic nebrání přejít na stejné ceny, kdekoliv v republice i na zemi, jednotnou měnu atd. Také je ale i důležité říci, že neomezený kapitál v rukou úzké skupiny může být i zbraní. Omezení kapitalizace přináší i vyšší bezpečnost, protože pokud máte více peněz, než je rozpočet státu, můžete lehce vytvářet prostředí ve kterém zničíte konkurenci, nebo vyvoláte nepokoje, atd.  Takže pokud není omezena kapitalizace, jak můžeme říci, že žijeme ve světě, ve kterém jsou rovné podmínky a svoboda? To ani nelze vyslovit.

Co získají super bohatí lidé – no budou žít v bezpečí, lidé jim budou vděční. Díky úspěšným podnikatelům se do společnosti bude dostávat mnohem více peněz a díky nim bude dostupnější lékařská péče, vzdělání, mizí chudoba. Oni získávají obraz ve společnosti úspěšných a zodpovědných lidí, kteří se podílí na transformaci světa k lepšímu způsobu života. Jak byste nemohli být vděčný těmto lidem. Všichni k mim můžou akorát vzhlížet, učit se od nich a spolupracovat s nimi.

Jak na tom získají ti chudí – konečně se nadechnou a z chudých, vyloučených, se budou stávat jednotky které se budou moci zapojit do společnosti.

Takže omezení kapitalizace opět spojuje všechny lidi na humanitních myšlenkách, přičemž zachovává různorodost přemýšlení. Zachovává ale i příjmovou finanční různorodost – na které nám tak záleží, nechceme přece příjmovou unifikaci a to je i nelogické, protože lékař nemůže mít mzdu člověka, který nevykonává tak náročnou práci. Omezení kapitalizace akorát ty pomyslné příjmové nůžky, které jsou v dnešní době velmi rozevřené, svírá zpět a tím vrací do společnosti jistoty, bezpečnost, solidaritu, atd. a lidé nebudou žít a jednat v rozporu se svou morálkou. A ti kteří si myslí, že by lidé ztráceli motivaci k práci, pouze rodili děti a pili alkohol se plete. Lidé zejména ztrácí motivaci, když činí věci v rozporu se svou morálkou. Omezení kapitalizace ale vytváří podmínky, ve kterých lidé nemusí tento rozpor prožívat, takže se jim přirozeně bude chtít pracovat a budou mnohem efektivnější než do současnosti. Takže informujme o Tvořivé společnosti své přátelé, ať i oni vidí nekonečné perspektivy lidstva.

Reklama