Reklama
 
Blog | Lukáš Moudrý

Děsivá pravda o projektu Tvořivá společnost

Tvořivá společnost není organizace, je to styl života, který je prospěšný všem lidem.

Neznám člověka, který by mi odpověděl na otázku: “V jakém světě a jak chceš žít?“ tak, že chce být obklopen nebezpečím, nestabilitou a degradací a všemi těmi negativy, které jsou nedílnou součástí současného spotřebitelského formátu společnosti, ve kterém se všichni v dnešní době nacházíme.

Naopak, všichni chtějí žít v bezpečí, prosperitě, chtějí mít mnoho peněz, plné sociální zabezpečení, rovné příležitosti, dostupnou a kvalitní léčbu a vzdělávací systém, cestovat, užívat si života, navazovat přátelství, rozvíjet se.

A právě takového způsobu života, my všichni lidé, můžeme lehce dosáhnout skrze formát Tvořivé společnosti. A když si to uvědomuješ, myslím to tak, že když pochopíš ten rozdíl mezi současným spotřebitelským formátem a formátem Tvořivé společnosti, tak je přirozené, že to chceš říct ostatním lidem, aby viděli i jinou možnost. Ty prostě nemůžeš mlčet, protože by si jednal proti svému svědomí, proti lidskosti, které jsou neodmyslitelnou součástí nás všech. Proto tihle lidé nemlčí a informují ostatní lidi.

Díky různorodosti našeho smýšlení přirozeně vznikla jedna skupinka těch, kteří o projektu Tvořivá společnost mluví se sousedy, kamarády v zaměstnání. Druzí začali informace sdílet na sociálních sítí, psát blogy. Třetí se rozhodli oslovit známé osobnosti, vytvářet interview, chodit na různé veřejné akce, kde jsou politici, atp. Právě tato skupina začala svou činností vytvářet nezávislý, mediální, informační kanál podobný médiím a zde už je zapotřebí vystupovat jako organizace. Protože v současné době je to tak zvykem. Když chcete uskutečnit interview se známou osobností ona vám ho ve většině případů neposkytne, pokud nebudete vystupovat jako sdělovací médium. Takže organizace Tvořivá společnost vznikla po několika letech, přirozeným vývojem, jako reakce na potřeby současné doby.

Ale co mají společného všichni tito lidé? Jejich smýšlení! A samotným zdrojem takového smyšlení je lidskost a svědomí.

A my na takové smýšlení nejsme zvyklí, nepřijímáme ho a pokud se s ním setkáme, automaticky jej vyhodnotíme jako něco podezřelého, divného, směšného, utopického, nebo dokonce i jako projev slabosti!

A proč to tak je? Způsob našeho současného smýšlení je formován kulturou, zvyky, sociálním prostředím atp. A co je v základu našeho způsobu života? Osobní profit! Osobní profit je rozdělení, konkurence, souboj, soutěž! A profitujeme hmotné hodnoty, jako je krásný dům, velké moderní auto, nejnovější oblečení, luxusní dovolené atp.

A teď to srovnáme s smýšlením těch, kteří šíří Tvořivou společnost. Oni také chtějí profit a mezi sebou soutěží, ale o neviditelné hodnoty. Oni se předhání v tom, kdo bude více lidský, svědomitější, zodpovědnější, takže jejich profit je ve zvyšování objemu lidskosti! A proto dosahují tak obrovských výsledků. Protože takový způsob konkurence a soutěže je všem prospěšný a nikdo na tom netratí!

Umíte si představit, pokud bychom žili ve světě, kde hodnoty o které ve spotřebitelském formátu soutěžíme, byly nedílnou součástí našich životů? Byly by pro nás zcela automatické a lehce dostupné? Ano ztratily by pro nás význam. Na významu by však nabyly vnitřní, lidské, morální hodnoty, vysoce duchovní hodnoty. Dovedete si jen představit technologický rozvoj takové společnosti?

Takže nepochopení Tvořivé společnosti u lidí je přirozenou věcí, která poukazuje na smutný fakt! Na to, jak my lidé jsme se mílovými kroky vzdálili od LIDSKOSTI, jak nechápeme její podstatu a jak moc jsme se propadli do tmy, ze které neumíme vyjít. A to je děsivé. Je děsivé zejména to, že existuje tolik málo lidí, kteří podporují projekt Tvořivá společnost.

Ale my všichni se musíme s této tmy dostat, nikdo to za nás neudělá, proto naše síla je ve sjednocení a lidé z Tvořivé společnosti představují bezprecedentní přístup k jejich práci.

Reklama